Assessoria i Gestió Laboral

Assessorament general en matèria de dret laboral i Seguretat Social . Redacció i legalització de contractes de trabajo.Confección de rebuts de salari dels empleats i butlletins de cotització d’assegurances socials . Altes de treballadors en la Empresa.

Tramitación de parts de baixa per IT.Cartas de final de contractes, liquidacions , quitances i certificats d’atur.

Emissió de les declaracions d’ingressos i resums anuals de retencions a compte d’IRPF , així com els certificats acreditatius de retencions practicades . Generació de fitxers bancaris parell domiciliació de pagaments de nòmines Domiciliació d’assegurances socials .

Representación i assistència jurídica a Actes de Conciliació en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya .

Obertures de nous centres de treball . Altes i contractes de treball per a treballadors especials com , contractes d’alta direcció , empleats de llar , artistes , etc .

Representació de la societat davant la Inspecció de Treball . Tramitació de Recursos davant qualsevol òrgan de l’Administració laboral i de Seguretat Social