Despatx d’Economista a Barcelona

ASSESSORIA FISCAL, COMPTABLE I LABORAL

SERVEIS A PERSONES I EMPRESES 

Fem 24 anys al centre de Barcelona

Estalvis en impostos i càrregues. Evitem els riscos d’incompliments legals. Gestió de negocis eficients. Facilitem bons consells davant decisions personals d’inversió. Simplifiquem la burocràcia.

Aconsellem personalment.  Participem directament en els tràmits. Realitzem les gestions. Representem en negociacions. Preparem informes tècnics. Arbitrem conflictes. Aconseguim acords.


ADEMHER AUDIR SLP
C/ ENRIC GRANADOS 114 2º 1ª BIS
08008 BARCELONA
TEL. 93 238 64 01

Jesús Miguel Herranz Piñón
mherranz@ademher.com

Economista. Col·legiat 12146 Col.legi Economistes Catalunya
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses.

Llicenciat en Marina Civil.
Pilot de primera classe de la Marina Mercant.